Nieuwe yogawil

Yoga volgens de Nieuwe Yogawil of Integrale Yoga

De oefeningen hebben een zeer heilzame en verkwikkende werking op het lichaam en zijn algemeen gezondheidsbevorderend. De werking van de innerlijke organen, zoals de lever, de maag, de nieren, het hart, wordt zeer positief beïnvloed. Het lichaam en het zenuwstelsel komen tot ontspanning en regeneratie. Verder wordt de natuurlijke diepe ademhaling bevorderd en de rug geschoold.

Ademhaling

De ademhaling heeft een centrale sleutelfunctie voor de ontspanning en regeneratie. Stroomt de adem diep, wijd en ontspannen dan komen we ook heel natuurlijk tot rust en ontspanning en verhoogt de levenskracht. Mensen die gespannen of oppervlakkig ademen of aan hyperventilatie lijden ervaren een zeer heilzame werking.
In tegenstelling tot de klassieke yoga werken we niet met een gestuurde ademhaling, maar met de vrije ademhaling. We scholen onszelf in het vrij leren toelaten van de ademhaling. Het ademen staat in verbinding met het bewustzijn en het lichaam. Door het leren ontwikkelen van een geordend scheppend actief bewustzijn kunnen we de ademhaling terug vrij en natuurlijk toelaten. De vrije ademscholing is geen techniek maar is onderhevig aan de bewustzijnscholing. Des te vrijer de waarneming en gedachtevorming wordt, des te vrijer de adem toegelaten kan worden.

Wervelkolom en rugscholing

De wervelkolom, als centrale as van het lichaam, wordt mettertijd stabiel, soepel en spankrachtig. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de lichaamshouding beter en heeft men minder last van rugklachten. Bij ernstige rugproblemen wordt er echter voorzichtigheid en het advies van een arts aangeraden. De scholing van de wervelkolom betekent een scholing van onze persoonlijkheid, want de wervelkolom is de as van onze persoonlijkheid. Wanneer we steviger, flexibeler en spankrachtiger in de wervelkolom worden verleggen we de mogelijkheden in onze persoonlijkheid.

Bewustzijn

De yoga-oefeningen betekenen een leerschool voor het bewustzijn en het leven. We leren bijvoorbeeld hoe we de rust van het hart kunnen bewaren en hoe we de psychische spanningen en stress beter het hoofd kunnen bieden. We creëren zelfs door oefening een beter weerbaarheid tegen stress en spanningen. Verder leren we bepaalde levenssamenhangen kennen en leren we met meer scheppende en bewustere deelname in het leven te staan.

Waarneming en concentratievermogen

We scholen ons in de waarneming en het concentratievermogen. De waarneming is tijdens het dagelijkse leven meestal vrij onopmerkzaam en onbewust. Of ze wordt bezwaard door onze eigen gedachtenonrust, nervositeit, gedrevenheid, spanningen en gevoelsstemmingen. Door de verwikkelingen in onszelf is onze blik niet vrij naar buiten toe gericht. De oefeningspraktijk zou ons moeten leiden tot een betere opmerkzaamheid en bewustere waarneming vanuit innerlijke deelname en betrokkenheid. Deze bewuste waarneming, die een beweging van binnen naar buiten is, brengt ons in verbinding met de buitenwereld. Een rustige, vrije, wakkere en heldere waarneming werkt zeer heilzaam en bevrijdend op het gehele organisme. Vanuit een bewustere waarneming komen er ons ook nieuwe indrukken en belevenissen tegemoet. Er wordt een beginnende inzichtsvorming tot stand gebracht.

Denken, voelen en wil

De diverse oefeningen worden niet zomaar technisch of gevoelsmatig ondergaan, maar betekenen vooral een praktisch werkgebied ter bewustzijnsvorming en persoonlijkheidsontplooiing. Bewustzijnsvorming betekent enerzijds dat we ons een eigen bewustzijn vormen omtrent diverse zaken in het leven. En anderzijds dat we ons eigen bewustzijn – met het denken, het voelen en de wil – zelfactief leren vormgeven, of ook dat we bepaalde nieuwe gedachten, gewaarwordingen en indrukken leren vormen en ontwikkelen. In de oefening gebeurt dit bijvoorbeeld door ons een bewustzijn te vormen omtrent bepaalde concrete fysieke of zielsgeestelijke samenhangen of door bepaalde praktische voorstellingen omtrent de beweging te ontwikkelen. Indien we onze bewustzijnskrachten, namelijk het denken, het voelen en de wil, scheppend leren gebruiken, alsook sterken en ontwikkelen dan draagt dit aanzienlijk bij tot onze persoonlijkheidsstabilisering en -ontwikkeling. De oefeningswijze is er op gericht dat we ons van de kracht van het denken op een scheppende of bewustere manier leren bedienen, dat we bepaalde gewaarwordingen leren ontwikkelen en de wil op een natuurlijke manier leren inzetten. De oefeningen sterken de wil. Wanneer we meer stevigheid en scheppend vermogen in de bewustzijnskrachten ontwikkelen dan staan we ook met onze persoon anders in het leven. De eigen zelfkracht en het natuurlijk zelfvertrouwen worden groter.

Advertisement